Kurs pierwszej pomocy dla dorosłych I stopnia.


Zajęcia składają się z wykładów, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń na fantomach dorosłego, dziecka i niemowlęcia.
Na tym kursie zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do:

 • Udzielenia pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia.
 • wykonania podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Tematy zajęć teoretyczno-praktycznych:

 1. Przepisy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
 2. Ocena bezpieczeństwa.
 3. Ocena poszkodowanego.
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy.
 5. Wezwanie pomocy.
 6. Korzystne zagospodarowanie osób trzecich w pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Standarty działania służb ratowniczych, w tym pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, lotniczego pogotowia ratunkowego.
 8. Pozycja bezpieczna.
 9. Wykonanie resuscytacji oddechowo krążeniowej przy udziale jednej osoby, przy udziale dwóch osób.
 10. Postępowanie w przypadku:
 • zadławienia,
 • omdlenia,
 • ataku epilepsji,
 • krwotoku,
 • złamania,
 • zawału serca,
 • cykrzycy,
 • bólu w klatce piersiowej,
 • nieprzytomny/zasłabnięcie,
 • leży – nieznany problem,
 • oparzenia,
 • zatrzymanie krążenia i oddechu,
 • złe samopoczucie,

Potrzebujesz przeszkolenia medycznego? Skontaktuj się z nami!
Telefon: (+48) 731-601-601  •  e-mail: kontakt@xmedsieradz.pl