Kurs pierwszej pomocy dla przedszkolaka, uczniaka i starszego szkolniaka.


Wiemy jak doskonałą umiejętność szybkiego uczenia się mają dzieci.


Dlatego w sposób naturalny wykorzystamy tę zaletę do przekazania wiedzy i umiejętności powiadamiania o wypadkach i stanach zagrożenia życia personelu służb ratowniczych, który odpowiednio poinformowany dopasuje środki działania do zrealizowania zgłoszenia.


Zajęcia składają sie z pokazów odpowiednio dobranych do wieku słuchacza jak i ćwiczeń praktycznych z użyciem fantomów, telefonu i dyspozytora.

Tematy zajęć pokazowo-praktycznych:

 1. Ocena zdarzenia i bezpieczeństwa,
 2. Ocena zagrożenia,
 3. Ocena poszkodowanego,
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy,
 5. Wezwanie pomocy,
 6. Pozycja bezpieczna,
 7. Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomów,
 8. Postępowanie w przypadku:
 • omdlenia,
 • zadławienia,
 • złamania,
 • leży
 • nieznany problem,
 • krwotoku,
 • epilepsji,
 • oparzenia,
 • złego samopoczucia,
 • duszności,
 • upadku,
 • pogryzienia,
 • burzy w górach lub na wodzie,
 • pożaru,
 • wypadku komunikacyjnego,
 • wypadku innego,
 • porażenia prądem,
 • zatrucia i substancje wewnętrzne,
 • kontakt z substancjami żrącymi.

Potrzebujesz przeszkolenia medycznego? Skontaktuj się z nami!
Telefon: (+48) 533-790-193  •  e-mail: kontakt@xmedsieradz.pl