Kurs pierwszej pomocy dla kandydatów na kierowców, kierowców, kierowców zawodowych, w szczególności kierowców autobusów.


Kurs pierwszej pomocy dedykujemy ośrodkom szkolenia kierowców, firmom świadczącym przewóz osób.


Korzystający z kursu naucza się jak ratować życie, które coraz częściej jest narażone na niebezpieczeństwami zewnętrznymi związanymi z otoczeniem, oraz z ukrytymi wewnętrznymi, jak choroby, zawały i stres.


Zajęcia składają się z wykładów, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń na fantomach dorosłego, dziecka i niemowlęcia.

 • Pierwsza pomoc w stanach nagłego zagrożenia życia.
 • Podstawowe zabiegi resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Użycie AED (Automatyczny Defiblyrator Zewnętrzny).

Tematy zajęć teoretyczno-praktycznych:

 1. Przepisy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
 2. Ocena bezpieczeństwa.
 3. Ocena poszkodowanego.
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy.
 5. Wezwanie pomocy.
 6. Korzystne zagospodarowanie osób trzecich w pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Standarty działania służb ratowniczych, w tym pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, lotniczego pogotowia ratunkowego.
 8. Pozycja bezpieczna.
 9. Wykonanie resuscytacji oddechowo krążeniowej przy udziale jednej osoby, przy udziale dwóch osób.
 10. Prawidłowe i bezpieczne zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej.
 11. Wstępne badanie urazowe.
 12. Postępowanie w przypadku:
 • zadławienia,
 • zachłyśnięcie,
 • omdlenia,
 • ataku epilepsji,
 • zawału serca,
 • bólu w klatce piersiowej (ból serca),
 • oparzenia,
 • ból brzucha,
 • ciąża, poród, poronienie,
 • cukrzycy,
 • dgrawki,
 • duszność,
 • krwotoku,
 • udar cieplny,
 • leży nieznany problem,
 • nieprzytomny/zasłabnięcie,
 • paraliż/bełkotliwa mowa,
 • psychiatryczny,
 • uraz kręgosłupa,
 • złamania/amputacje.

Potrzebujesz przeszkolenia medycznego? Skontaktuj się z nami!
Telefon: (+48) 731-601-601  •  e-mail: kontakt@xmedsieradz.pl